Arnau Gifreu ha estat guardonat amb el VII Premi Extraordinari de Doctorat

Recerca

Gifreu va defensar la seva tesi, dirigida pel Dr. Carlos A. Scolari, el passat 7 de març del 2013 obtenint una qualificació de Excel·lent Cum Laude.

Arnau Gifreu ha estat guardonat amb el VII Premi Extraordinari de Doctorat del Departament de Comunicació de la UPF (2016) per la tesi "El documental interactiu com nou gènere audiovisual. Estudi de l'aparició del nou gènere, aproximació a la seva definició i proposta de taxonomia i d'un model d'anàlisi a efectes d'avaluació, disseny i producció".

En la seva tesi, Gifreu proposa una anàlisi del documental interactiu com a nou gènere audiovisual, amb característiques pròpies relatives a les lògiques de producció, exhibició i recepció respecte al documental tradicional. A partir d'un estat de la qüestió general i una mostra de casos significatius, Gifreu elabora un marc conceptual i una proposta taxonòmica original que permès definir i categoritzar aquest nou gènere en el context de la no-ficció, descrivim el context principal on es desenvolupa aquest format -la web- i diferenciant-lo de les formes convencionals de documental i no-ficció interactives.

Enllaç a la web de la UPF