Carolina Martínez presenta la "EL DIÁLOGO DE LO ESCÉNICO CON LA TRAGEDIA DE LA DIÁSPORA SIRIA"

Recerca

El congrés pretén analitzar des del panorama artístic actual i sota una perspectiva àmplia i transdisciplinari les dinàmiques i processos migratoris globals.

La professora del Grau d'Arts Escèniques Carolina Martínez presenta la comunicació
EL DIÁLOGO DE LO ESCÉNICO CON LA TRAGEDIA DE LA DIÁSPORA SIRIA.

El teatro como posible generador de nuevas políticas de localización

 

al I Congrés Internacional d'Art i Polítiques de Identitat de la Universitat de Múrcia.