Carolina Martínez, professora del GAE, coordina la "XX Semana de Cine de Cuenca"

Recerca

Aquesta setmana té com a objectiu obrir un espai a l'últim cinema espanyol, a un cinema de qualitat, amb interès, risc i compromís amb la realitat del nostre temps i les seves circumstàncies.

Carolina Martínez imparteix classes de literatura dramàtica, teoria dramàtica II i dramatúrgia audiovisual en el Grau en Arts Escèniques.

No tot s'hi val, simplement perquè sigui espanyol. En el rigor de la proposta que presenta la "XX Semana de Cine de Cuenca" es troba el rerefons de la seva pròpia exigència per presentar a la societat de Cuenca una selecció de títols que donin justa visió d'on està i com és el cinema espanyol d'aquest moment, el veritablement enfilat en valors aliens al cúmul de tòpics assentats durant anys.

Més info: http://www.semanadecinedecuenca.es/