LOSCORDEROS.SC Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de dansa

Professors

Premiats pel seu muntatge "Afasians - The Last Conference"

“Una creació coreogràfica perfectament articulada, rodona i de finísima ironia”


LOSCORDEROS.SC és un projecte artístic on les creacions es proposen indagar en la naturalesa de l'ésser humà, sobre els seus esforços per dominar el seu instint animal, els seus mecanismes de conducta i de relació, la variabilitat de les seves reaccions ... tot això amb la finalitat de qüestionar molts dels conceptes confiscats que tenim sobre nosaltres mateixos i el nostre món.

LOSCORDEROS.SC inicien la seva docència al Grau en Arts Escèniques el pròxim 22 de febrer amb l'assignatura Interpretació escènica: llenguatge corporal (teatre físic).