Programa de Beques de Mobilitat Acadèmica entre institucions Associades a la AUIP 2017

Programes de mobilitat

Aquesta iniciativa és part de l'actuació programàtica de foment dels estudis de postgrau idoctorat, inclosa en el Pla d'Acció de l'AUIP.

Aquest programa ofereix beques per a promoure i afavorir la MOBILITAT ACADÈMICA INTERNACIONAL entre totes les institucions associades a l'AUIP.
Els ajuts cobreixen únicament i exclusivament el desplaçament internacional fins a una quantia màxima de 1.200 euros. Serà la AUIP qui, a través del seu agent de viatges, facilitarà al becari el
bitllet d'avió.


Per a viatges entre Espanya i Portugal, la quantia de l'ajut serà d'un màxim de 800 euros i serà necessari presentar justificants o comprovants de les despeses.


Dirigit a: Professors i investigadors, Gestors de programes de postgrau i doctorat, Estudiants de postgrau i doctorat, Interessats en cursar màsters o doctorats.

 

Més informació