Com arribar?

Com arribar a l'EU ERAM a peu des de l'estació de tren i bus de Girona?