Jaume Pujadas Ras

Grau en Arts Escèniques
Promoció: 2015-2016 (en curs)

ÚLTIMS PROJECTES

Tequatre

Gestió, direcció i actuació

Sübitus

Manager

Jaume Pujadas i Ras

Treballador cultural: Gestió, acció i comunicació