Iniciació a la càmera i edició de vídeo

Inici - Fi Dia Hora H Preu Professorat INFO MATRÍCULA
03.07.2017 - 06.07.2017 De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 20 150,00 Terenci Corominas, David Gimbernat

Formulari d'inscripció


Dades de l'alumne


Captcha


CONDICIONS ECONÒMIQUES

Per obtenir el dret a la reserva de la plaça caldrà abonar el pagament corresponent segons els terminis i condicions establerts en un termini màxim de 15 dies des de la data de recepció del e-mail de notificació de rebut.

Per a cursos d'import inferior a 300 euros caldrà abonar el import íntegre del curs, per a cursos d'import superior a 300 euros caldrà realitzar l'abonament del 50% de l'import en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de preinscripció i el 50% restant abans de l'inici del curs.

Si el pagament no es realitza en el termini establert, la preinscripció quedarà anul·lada automàticament.

El centre es reserva el dret a anul·lar els cursos que no tinguin el nombre mínim de participants. En aquest cas se us reemborsarà el pagament de la preinscripció.

Descripció

Aquest curs té un caire introductori a la operativa de la càmera videogràfica i a l'edició de vídeo amb Final Cut.


Programa

  • Càmera: La base docent de l’àrea de càmera i il·luminació es basa en la pràctica. Les classes teòriques s’aniran combinant amb la pràctica per tal que es vagin assimilant els coneixements teòrics. La posterior anàlisi dels exercicis realitzats i les classes teòriques ens portaran a realitzar proves i rodatges que culminaran amb un visionat global del material enregistrat i amb el posterior muntatge en el mòdul d’edició.

 

  • Edició: Per arribar a assolir els objectius s’impulsa els alumnes al treball pràctic, donant suport amb la informació teòrica, per després tornar a la pràctica i llavors a la reflexió i així successivament. L’aplicació d’aquest mètode es realitza mitjançant la captura i edició de diferents documents audiovisuals com pràctiques de muntatge de reportatge, publicitat o ficció.
 
 

Titulació

Curs d'aprofitament de la Fundació UdG.

Adreçat a

Dirigit a persones que volen iniciar-se en les tècniques de realització i muntatge de projectes audiovisuals; fent una iniciació en l'operativa de càmera i el seu muntatge en Final Cut.

Requeriments

No cal tenir experiència prèvia.