Accés i matrícula

La preinscripció per accedir als estudis de Grau en Arts Escèniques es formalitza per Internet al Portal d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat

Podeu consultar al calendari de preinscripció per saber els dies de les assignacions de places o reassignacions posterior a http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/

Per a més informació sobre la preinscripció universitària, podeu consultar el web http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

Dades de preinscripció

Nom: Grau en Arts Escèniques

Codi PIN: 81045

Universitat: Universitat de Girona

Preinscripció: https://accesuniversitat.gencat.cat

 

ACCÉS A GRAUS

 

 

 

Ponderacions

 

Branca d'arts i humanitats
Anàlisi musical 0,2
Biologia  
C. de la terra i del medi ambient  
Cultura audiovisual 0,2
Dibuix artístic 0,2
Dibuix tècnic 0,1
Disseny 0,1
Economia de l'empresa 0,1
Electrotècnia  
Física  
Fonaments de les Arts 0,2
Geografia 0,1
Grec 0,1
Història de la Filosofia 0,1
Història de l'art 0,2
Llatí 0,1
Literatura catalana 0,1
Literatura castellana 0,1
Matemàtiques  
Matemàtiques aplicades a les C.S. 0,1
Química  
Tecnologia Industrial  

 

Branca d'arts i humanitats (no vinculades a les PAU)
Anatomia aplicada 0,1
Arts Escèniques 0,1
Economia 0,1
Història de la música i la dansa 0,1
Història del món contemporani 0,1
Literatura universal 0,1
Llenguatge i pràctica musical 0,1
Tècniques de l'expressió graficoplàstica 0,1
Volum 0,1