Consell Assessor

El Consell Assessor del Grau d’Arts Escèniques de la Universitat de Girona és un òrgan encarregat de vetllar per la vinculació d’aquests estudis amb el present de les arts escèniques i audiovisuals, i la seva innovació permanent. També contribueix a la millora de la qualitat del Grau amb l’aportació d’idees sobre el seu desenvolupament.