Pla d'estudis

1r curs

Assignatura TA Cr
Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat Mitjana B 8
Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres dies B 8
Teories dramàtiques I: del greco-romà al renaixement B 6
Tècniques d'interpretació. Reproducció del comportament humà (Interpretació d'escenes) B 9
Tècniques d'interpretació. Veu i cant B 9
Àmbit de creació I (Iniciació al coneixement del cos) OB 10
Àmbit de creació II. Text (Posada en escena) OB 10

2n curs

Assignatura TA Cr
Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres dies B 6
Dramatúrgia teatral (Escriptura teatral) B 8
Bases de l'escenotècnia (Escenografia) B 6
Tècniques d'interpretació de dansa OB 9
Tècniques d'interpretació de llenguatges corporals (Coneixement de les tècniques del cos) OB 9
Àmbit de creació III: teatre musical (Posada en escena musical) OB 15
Expressions de la cultura contemporània (Manifestacions artístiques segona meitat del segle XX-avui) OB 7

3r curs

Assignatura TA Cr
Àmbit de creació IV: creació audiovisual OB 15
Dramatúrgia audiovisual (Guió de televisió, cinema) OB 9
Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (Noves tecnologies de l'escena) OB 6
Tecnologies audiovisuals OP 6
Direcció escénica: metodologia i desenvolupament del projecte OP 6
Escena en espais públics OP 6
Interpretació escènica: Cant i dansa OP 6
Interpretació escènica: Comportament humà OP 6
Interpretació escènica: Dansa II OP 6
Interpretació escènica: llenguatge corporal OP 6
Interpretació escénica: Veu II OP 6

4t curs

Assignatura TA Cr
Gestió i produccions teatrals OB 9
Seminaris complementaris OB 20
Pràctiques OB 10
Treball final de grau OB 15
Reconeixement acadèmic OB 6