Pla d'estudis

Audiovisuals i Multimèdia (GAM)

1r curs

Assignatura TA Cr
Disseny i creació del so digital OB 5
Fonaments de la multimèdia OB 3
Fonaments del disseny gràfic B 9
Fotografia OB 4
Llenguatge cinematogràfic B 9
Operativa de càmera i il.luminació OB 4
Projecte audiovisual I OB 3
Tecnologia audiovisual i del so OB 4
Teoria i anàlisi de la imatge B 10
Teoria i tècnica del muntatge OB 5
Estètica i teoria de l'art OB 4

2n curs

Assignatura TA Cr
Creació d'empreses B 3
Dret i administració de l'empresa B 3
Màrqueting B 6
Producció audiovisual B 6
Disseny de continguts I B 10
Metodologies creatives OB 3
Taller de generació d'idees i desenvolupament OB 9
Tècniques creatives OB 5
Plataformes de dibuix vectorial (Il·lustració digital) OB 3
Tractament digital de la imatge (Edició digital) OB 3
Tecnologies multimèdia I (Disseny web i Community manager) OB 9

3r curs

Assignatura TA Cr
Execució creativa OB 3
Autoedició OB 3
Expressió gràfica (Imatge corporativa) OB 3
Estructures i dispositius narratius OB 4
Guió multimèdia (Transmèdia) OB 9
Guió videogràfic OB 5
Imatge de síntesi I (3D) OB 6
Plataformes d'animació vectorial (Aplicacions de la multimèdia) OB 3
Anglès (Make a documentary) OP 6
Direcció audiovisual OP 6
Disseny audiovisual (Efectes digitals) OP 6
Disseny interactiu OP 6
Imatge de síntesi II (3D) OP 6
Llenguatges de programació (Interactivitat) OP 6
Postproducció II (Edició de vídeo) OP 6
Redacció i desenvolupament de guió OP 6
Tecnologies multimèdia II (Web apps) OP 6

4t curs

Assignatura TA Cr
Projecte de comunicació multimèdia OB 9
Projecte de disseny audiovisual OB 3
Projecte de disseny i comunicació gràfica OB 3
Projecte de disseny i creació de so digital OB 3
Projecte de realització audiovisual OB 6
Seminaris complementaris OB 5
Pràctiques en empreses OB 10
Treball final de grau OB 15