Reconeixement de crèdits CFGS

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior.

Segons el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats catalanes sobre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional i els estudis universitaris, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement.

En el cas dels estudis de Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, els CFGS amb reconeixement són:

 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)  65 crèdits 
Fotografia (LOE)  22 crèdits 
Gràfica audiovisual (LOE)  58 crèdits 
Gràfica impresa (LOE)  22 crèdits 
Gràfica interactiva (LOE)  61 crèdits 
Gràfica publicitària (LOE)  31 crèdits 
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)  27 crèdits 
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)  27 crèdits 
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)  61 crèdits 
So per audiovisuals i espectacles (LOE)

 11 crèdits 

Nombre TOTAL de crèdits de reconeixement acadèmic

 240 crèdits 

                                                                                                                                             

Els alumnes que hagin cursat un d’aquests CFGS podran sol·licitar la validació, com a assignatures ja cursades.

Aquests crèdits constaran com a reconeguts en l’expedient acadèmic del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia.

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina de la Universitat de Girona (UdG): 

www.udg.edu/reconeixementCFGS