Programa

  • Perfeccionament tècnic
  • L'estil propi com a signatura
  • Experiències vitals
  • Sessions de treball en equip

Juntament amb aquest aprenentatge, els alumnes han de desenvolupar tres treballs: dos de mig recorregut i un altre de molt més ampli, que acabarà convertint-se en el seu projecte final.

  • El concepte del jo
  • La imitació constructiva
  • La creació d'un univers propi