Audiovisual: Llum i textures

INICI

02.03.2018

FI

02.03.2018

DIA

Divendres

CÀRREGA HORÀRIA

4 h

HORARI

de 16:00 a 20:00

PREU

30.00 €

PROFESSOR/A

Terenci Corominas

Descripció

Experimentació a partir de la llum i la càmera, jugant amb diversos elements: aigua, tintes, gelatines de colors...