Autoretrat i identitat creativa

INICI

27.04.2018

FI

28.04.2018

DIA

Divendres i dissabte

CÀRREGA HORÀRIA

8 h

HORARI

Div de 16:00 a 20:00 / Diss de 9:30 a 13:30

PREU

60.00 €

PROFESSOR/A

Cristina Nuñez

Descripció

L'autoretrat és l'unica imatge possible del creador de la imatge en el moment precís de la creació. És a dir, l'autoretrat és el retrat del nostre Jo Creatiu, i ens parla de qui som com a creadors, la nostra identitat creativa, que és única i irrepetible...

Els participants a aquest taller portaràn el seu portfoli fotogràfic artístic en format digital i realitzaràn, pel propi compte, un autoretrat seguint les instruccions de Cristina Nuñez sobre un d'els seguents temes:

  • les emocions
  • el cos
  • el lloc o paisatge

Si ja s'han realitzat autoretrats similars també es poden portar. Si no es te un portfoli artístic ja format, es pot portar una sèrie de les 10 imatges preferides.
Durant el taller, treballarem sobre els autoretrats produits i els posarem en diàleg amb el propi treball artístic, per a intentar definir millor la pròpia identitat creativa i trobar inspiració en altres autors.

Cristina Nuñez és una artista catalana especialitzada en art autobiogràfic, que ha exposat i publicat a nivell internacional. També és facilitadora del procés creatiu amb la seva metodologia d'art per a la transformació individual i social The Self-Portrait Experience, que ensenya en tallers arreu del mon, a presons, universitats, centres de salut mental, instituts per adolescents, museus i empreses.


Actualment està cursant un doctorat en la seva pràctica i metodologia a la Universitat de Derby, UK.

http://selfportrait-experience.com/
https://cristinanunez.com/