Distribució i comercialització d’una obra audiovisual

Cercant un diàleg: L'obra audiovisual en clan de producte

INICI

23.02.2018

FI

24.02.2018

DIA

divendres i dissabte

CÀRREGA HORÀRIA

8 h

HORARI

Div de 16:00 a 20:00 / Diss de 9:30 a 13:30

PREU

60.00 €

PROFESSOR/A

MATRÍCULA TANCADA

Descripció

La indústria audiovisual està vivint un moment excepcional que el propi sector assumeix com un canvi de paradigma.

Els constants canvis en la forma en què es consumeixen les obres audiovisuals ens estan conduïnt a generar productes cada cop més transversals i que necessàriament han de ser concebuts en simultaneïtat per a diverses plataformes d’exhibició, o si es prefereix, de consum.

Les fronteres entre l’espectador i el creador són cada cop més properes, a estones quasi inexistents, conduïnt a l’espectador a participar cada cop més de la possibilitat de ser un subjecte actiu en el procés creatiu del producte. Aquest fet porta al creador audiovisual a haver d’escoltar i entendre des del procés creatiu el que el públic vol, i en aquesta qüestió, el primer que caldrà és estudiar en profunditat el mercat, desenvolupar una estratègia d’acord amb la gènesi de cada producte/obra i comprendre exactament el que el públic desitja consumir en cada cas.

L’absoluta necessitat de ser realistes i aprendre a identificar de manera correcta el nostre públic objectiu -així com el volum de massa crítica- ens porta a la necessitat de reflexionar i generar un diàleg entre la nostra obra versus el producte, essent capaços a la fi de crear marques potents com a elements estratègics, posicionant la nostra obra correctament al seu mercat i així assolir un únic objectiu: identificar la raó per la qual creem tal producte, destinant la inversió en coherència a l’essència a l’obra, i tenint clars quins són els canals de distribució correctes en cada cas.

Objectius

  • Que l’alumne/a sigui capaç de reflexionar sobre la seva obra en clau de producte durant el procés creatiu, dissenyant una marca potent d’aquest i sempre adscrita al mercat (o conjunt de mercats).
  • Que l’alumne/a arribi a tenir un coneixement ampli sobre el món de la distribució, difusió i comercialització dels productes audiovisuals en un sentit ampli.
  • Que l’alumne/a sigui capaç d’identificar de manera correcta el seu public objectiu, essent capaç de crear una estratègia comercial / difusió concreta, i sempre en coherència amb els seus recursos.
  • Que l’alumne/a comprengui els mecanismes d’estudi dels diversos mercats audiovisuals amb la finalitat de generar obres que tinguin possibilitat de ser vistes fora de les fronteres espanyoles, i així, descobrir que la internacionalització del les obres poden implicar un retorn en els ingressos de l’inversió en la producció.