Il·luminació d'estudi

INICI

29.09.2017

FI

30.09.2017

DIA

Divendres i dissabte

CÀRREGA HORÀRIA

8 h

HORARI

Div de 16:00 a 20:00 / Diss de 9:30 a 13:30

PREU

60.00 €

PROFESSOR/A

Diego Espada

MATRÍCULA TANCADA

Descripció

Aquest és un curs centrat en la il·luminació d’estudi, en la presentació i explicació del funcionament dels flaixos i els seus accessoris, així com l’ús dels principals esquemes d’il·luminació.
Els alumnes aprendran l’existència i la raó de ser dels diferents tipus de llums d’estudi i modificadors de llum, així com els principals esquemes d’il·luminació i la seva utilitat en els diferents camps de la fotografia.