Lettering il·lustrat

El workshop s'impartirà en Català i Anglès

INICI

27.10.2017

FI

27.10.2017

DIA

Divendres

CÀRREGA HORÀRIA

4 h

HORARI

de 16:00 a 20:00

PREU

30.00 €

PROFESSOR/A

Lia Vilahur

MATRÍCULA TANCADA

Descripció

Des de les lletres ornamentals medievals, a les modernes lletres il·lustrades hi ha una tradició d'embellir i complementar la lletra amb dibuix.
Les lletres en si, també poden comunicar emocions i sentiments. De fet, la cal·ligrafia és considerada un art en molts països, especialment en Àsia.


Pel dissenyador és sempre interessant experimentar amb la forma de les lletres, entenent la seva estructura i explorant l'execució dels traços per trobar diferents possibilitats de comunicació visual.
Començarem el taller amb una breu introducció històrica per donar un contexte al nostre treball, entendre els orígens i veure exemples de referència.


Després practicarem cal·ligrafia amb plumilla i tinta (cancelleresca). Durant els nostres exercicis aprendrem a utilitzar les eines mentres introduirem conceptes bàsics com el Ductus. També traçarem floritures, explicarem com és l'estructura de les lletres i com funcionen les lligadures entre elles.Acabarem el taller amb una lletra il·lustrada que pot ser realitzada amb eines de dibuix tradicionals com són el llapis, bolígraf o pinzells, o digitals com Illustrator, o combinant ambdues.

Si t'agrada dibuixar lletres, aquest és el teu taller!

 

-

 

(ENG) From medieval ornamental letters to modern illustrated letters there is a tradition of embellishing and complementing the letter with drawings.

The letters themselves can also communicate emotions and feelings. In fact, calligraphy is considered an art in many countries, especially in Asia.

For the designer is always interesting to experiment with the form of the letters, understanding their structure and exploring the execution of the strokes to find different visual communication possibilities.

We will start the workshop with a brief historical introduction to give a framework to our work, understand the origins and see examples of reference.

After we will practice calligraphy with pen and ink (chancellery). During our exercises, we will learn to use the tools while introducing basic concepts such as Ductus, in writing, ductus includes the direction, sequencing, and speed with which the strokes making up a character are drawn. We will explain letter structure and ornaments.

We will finish the workshop with an illustrated artwork that can be performed with traditional drawings tools such as pencil, pen or brushes, or digitals as Illustrator, or by combining both.

If you like to draw letters, this is your workshop!