Llenguatge fotogràfic

INICI

22.09.2017

FI

23.09.2017

DIA

Divendres i dissabte

CÀRREGA HORÀRIA

8 h

HORARI

Div de 16:00 a 20:00 / Diss de 9:30 a 13:30

PREU

60.00 €

PROFESSOR/A

Diego Espada

MATRÍCULA TANCADA

Descripció

Aquest curs fa incidència en la necessitat de crear imatges que vulguin superar l’estadi purament estètic i que, sense abandonar la importància d’aquest valor estètic, també aportin un contingut narratiu, que expliquin a més d'emocionar. Per això treballarem els diferents elements que generen lectura i narració en una imatge fotogràfica i a la vegada com generar un ordre de lectura intern (composició).

Els alumnes han d'enfrontar-se a la fotografia com a eina de narració i rebran els recursos per poder reflexionar i generar imatges que aportin un missatge a més de tenir impacte visual.