Tengo una idea. Tienes un minuto?

Workshop sobre técnicas de comunicación para artistas y creativos.

Descripció

Aquest workshop serveix perquè els estudiants aprenguin a fer millors presentacions el públic.

Abordant exercicis de comunicació verbal i gestual, es treballarà al llarg de dues sessions fomentant el diàleg, l'escolta, la mirada crítica i l'intercanvi.

L'objectiu d'aquesta activitat és desplegar-estendre la comunicació jugant amb el llenguatge verbal i corporal per facilitar la interacció amb altres agents del sector professional.

 

Continguts

 • Presentació de la jornada.
 • Reconeixement de l'espai de treball. Adaptar-lo a les necessitats del grup.
 • El cos nostre instrument. Exercicis físics de moviment.
 • Entrada en calor / equilibri / centre / desplaçaments / qualitats del gest.
 • Llenguatge corporal grupal. Exercicis lúdics que predisponenel sentit físic espacial del grup. Mitjançant la nostra interacció vam modificar l'entorn. Acords utilitzant el llenguatge no verbal / canvis rítmics / observacions mesurables.
 • La mirada. Imitar / reproduir / reflectir / interpretar.
 • La veu. Ritme / percepció del temps / jocs corals / escolta col·lectiva.
 • La paraula. Creació de discursos múltiples. Filtrar les paraules / un missatge que s'anuncia amb noms.
 • Treballs guiats d'improvisació basats en la meta comunicació. Utilització del llenguatge corporal i musical. Improvisacions / cançons / coreografies.
 • Presentació dels treballs realitzats. Potenciar el diàleg entre intèrprets i observadors. Com es rep el missatge? Com descric l'experiència individual dins d'un procés col·lectiu?
 • Creació col·lectiva. Planificar situacions generant la complicitat creativa i la divisió de rols.

 

Sobre Chroma Teatre

La companyia es funda l'any 2002 a Barcelona. Els seus integrants són artistes argentins i catalans formats en diferents disciplines. Les nostres peces articulen el moviment, la imatge, i la paraula.

Amb més de dotze peces estrenades a Catalunya, Chroma Teatre, combina la tradició teatral i artesanal argentina amb un llenguatge escènic contemporani, fent focus en el cos expressiu de l'actor com a principal escenari de ficció.

Des de l'any 2010, la companyia condensa la seva visió artística fundant el Chroma Teatre Estudi. Un espai de formació i entrenament per a creadors interessats en el teatre de noves tendències, el cinema, el moviment i la performance.

La nostra missió es basa en un treball en equip interdisciplinari que desdibuixa les línies de separació entre la dansa, el teatre o la performance.

Ens interessa definir la pràctica escènica com un treball col·lectiu que no jerarquitza ni separa la direcció, la dramatúrgia o la interpretació sinó que les integra de manera transversal. Aquesta praxi ens ha fet descobrir una forma de viure el teatre de manera pràctica, intel·lectual, poètica i humana.

Adreçat a

A estudiants d'audiovisuals i arts escèniques (actors, ballarins, performers, cantants, directors, dramaturgs, dissenyadors).