Albert Sánchez Prada - EU ERAM

Albert Sánchez Prada

Suport a l’àrea multimèdia

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics. Graduat en Audiovisuals i Multimèdia per l'ERAM. S’especialitza en programació web i disseny front-end.
Des del 2014 treballa com a programador web i suport als alumnes a l’Escola Universitària ERAM i com a suport de projectes multimèdia a la mateixa escola. D'altra banda exerceix com a monitor a ERAMZeta.
 
Co-fundador de Lean-Lab.io, empresa de comunicació digital (creació de plataformes a mida, posicionament web, Community Manager, Consultoria Digital, ...).