Cristina Guillot Jiménez

Cap de l’àrea de disseny gràfic i comunicació digital

Graduada en Realització Audiovisual i Multimedia. Cap del departament de comunicació interna, continguts digitals i social media de l'Escola Universitària ERAM. Professora dels cursos de Photoshop i Illustrator de l'escola.


Col·labora de manera activa en projectes a nivell de disseny gràfic i fotografia com a freelance.