Francesc Font Andreu

Cap d’estudis del Grau en Audiovisual i Multimèdia i tutor dels alumnes de GAM3

El 1994 inicia la seva activitat com a realitzador audiovisual, guionista i director de projectes en el sector multimèdia, videogràfic i cinematogràfic. Des de la ciutat de Girona, produeix i dirigeix projectes audiovisuals per a diverses empreses i institucions.


El 1996 crea la productora Movie-ments. Actualment, simultanieja l’activitat professional amb l’exercici docent i la investigació a l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de la Universitat de Girona, i és professor de Teoria i anàlisi de la imatge i Direcció de Projectes Multimèdia