Isabel Ros - EU ERAM

Isabel Ros Vicente

Comptabilitat

Tècnica Superior d’Administració. Des del 1988 treballo a l’Eram i a l’Escola de Gestió Empresarial, com a Cap d’administració i RRHH. Durant tots aquests anys he viscut l’evolució de l’Escola i l’Eram a través de la meva àrea i del contacte directe amb l’alumne i el professorat.