Quim Gibert Mir

Personal d’administració i serveis

Nascut a Cassà de la selva, cursa actualment el Grau en Turisme a la UNED.


Professionalment ha estat sempre vinculat als àmbits tècnic i creatiu. Va treballar com a tècnic de so i director tècnic en diversos estudis de sonorització i doblatge de Barcelona i paral·lelament com a ajustador/adaptador de guions i creador de soundtracks. 


Com a personal d’estructura, va iniciar un llarg període professional al Departament d’Espectacles de Port Aventura com a regidor d’escenari, promocionant posteriorment a responsable de producció i programació d’espectacles i coordinador de càstings.


Fotògraf freelance especialitzat en dansa i arts escèniques.


Actualment desenvolupa tasques de coordinador de cursos de formació continua a l’EU ERAM.