Antoni Vives Riera

Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Tesi: Modernització i pervivència de la vila rural com a subjecte històric durant el segle XX: Les festes de sant Antoni i el cant de l’Argument a la vila d’Artà (Mallorca). Dir. Mary Nash i Andreu Mayayo. Maig de 2008. Excel·lent cum laude.


Informat favorablement com a candidat a professor lector a les universitats catalanes per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) l’any 2009. Premi extraordinari de doctorat del departament d’Històri contemporània de la Facultat de geografia i Història de la Universitat de Barcelona curs 2007-2008. Premi Josep Lladonosa d’història local als Països Catalans 2011 (22a edició) Patronat Josep Lladonosa i Pujol (Universitat de Lleida / Ajutament d’Alguaire)