Ernest Forts Plana

Graduat per l'ERAM l'any 2008, ara sóc tècnic en audiovisuals i responsable del manteniment i de la gestió informàtica de l'escola universitària ERAM. En el meu temps lliure faig de freelance per a diversos projectes com, pàgines web, vídeos, documentals i dissenys de logotips.