Arxiu de les identitats de marca de la ciutat de Girona

Disseny gràfic

Descripció

El projecte AIMAG és el primer arxiu de les identitats de marca de comerços de la ciutat de Girona.

Sinopsis

El projecte AIMAG sorgeix de l’idea de crear el primer arxiu de les identitats de marca de la ciutat de Girona. El servei d’aquest projecte és molt variat però els seus objectius clau són els de preservar la memòria històrica de la ciutat i oferir un servei de catalogació d’identitats de marca que serveixi a tots els interessats com a font d’informació pública. El caràcter social i participatiu del projecte fan que sigui una meta interessant a assolir per tal de que cada un dels ciutadans es pugui sentir identificat amb el contingut i en pugui fer un ús sense restriccions.

El projecte constarà de dos suports que el públic podrà consultar. Un suport digital, mitjançant una pàgina web on es catalogaran tots els logotips recollits amb caràcter immediat, i un suport físic, del qual se’n editarà una primera edició física que haurà de ser actualitzada en el futur, a mesura que es vagin afegint noves empreses al projecte.

DATA

30/06/2016

PROFESSORS

Isadora Guardia

AUTORS

Jordi Fornells