"Descobrim" Direcció i realització d'un programa de televisió

Treball final de grau

Descripció

"Descobrim", es tracta d’un projecte teòric-pràctic, que ens posa en context en quin moment es troba la televisió i es complementa amb un programa pilot de televisió.

Estem en una etapa on la televisió com aparell és més usada com a suport per visionar diverses plataformes que no per a veure la programació que ofereixen les diferents cadenes de televisió. Internet va agafat de la mà de plataformes com Youtube i Netflix (entre altres) i planta cara a l'espectador exigent que decideix com i quan vol veure el contingut.

El projecte que es mostra a continuació és una descripció d'aquests tres grans gegants i com ha hagut d'innovar la televisió per tornar a guanyar protagonisme dintre la població mundial i escalar posicions en el món de l'entreteniment. Per mostrar aquesta acció de les diferents cadenes s'ha creat un programa pilot de televisió. 

"Descobrim", es descriu de caràcter innovador, fresc i carregat d'energia positiva per mostrar-li a l'espectador local "persones singulars" que tenen quelcom a explicar-nos.

DATA

06/10/2017

PROFESSORS

Francesc Font

AUTORS

Laura Soler