Dissenyant una experiència alimentaria per millorar la nutrició dels pacients d’oncologia pediàtrica

Treball final de grau

Descripció

La investigació d’aquest treball, focalitzada en l’estudi del passat, present i futur del menjar, es centra en el disseny d’una experiència per a millorar la nutrició i el moment de l’àpat de nens/nenes i adolescents amb càncer que estan sent tractats amb quimioteràpia.

Sinòpsis

L’objectiu de la recerca d’aquest Treball Final de Grau (TFG) és explorar, en primer lloc, el potencial del menjar i les noves maneres d’entendre’l i, en segon lloc, aplicar aquest coneixement per a crear una experiència on s’explotin les possibilitats que ofereix –el menjar- i s’utilitzi per a solucionar un problema real.
En primer lloc, la investigació es concentra en entendre què és el menjar, com es veu dins la nostra cultura –la cultura occidental-, i perquè aquesta conceptualització està canviant. El detonant d’aquest canvi és el descobriment del menjar com un element multisensorial i, a més a més, l’ús del potencial del menjar com a art aplicat dins la disciplina del food design.


En segon lloc, s’ha desenvolupat un treball pràctic centrat en crear una experiència per a verificar la investigació prèvia; en aquesta secció es pot apreciar com s’explota la percepció multisensoirial i les característiques de caire artístic del menjar, fent un disseny per a millorar un camp on el menjar és un tòpic de gran importància. La millora de la nutrició, i el moment de l’àpat, de nens i adolescents amb càncer pot tenir uns efectes molt positius en la superació de la malaltia. La complexitat del tema pot mostrar, a la vegada, quin és el potencial de menjar i de disciplines com el Food Design o l’Eating Design.

 

Link a la memòria del projecte

DATA

30/06/2016

PROFESSORS

Marc Plana

AUTORS

Marianna Espinós