"Entreacte" Metodologies per dirigir basades en la comunicació

Treball final de grau

Descripció

La intenció d’aquest treball és estudiar les diferents metodologies que pot usar un director per dur a terme el seu projecte, i com la comunicació canvia el resultat i el procés d’aquest. La idea és fer una recerca per poder fer una conclusió i trobar la millor manera de dirigir el meu propi curtmetratge posteriorment.

Per fer-ho s’analitzaran diferents sistemes, les seves característiques i les seves pròpies conseqüències. Per així poder arribar a una determinada conclusió valorant aquells aspectes positius i negatius de la metodologia estudiada.

Un cop feta la recerca, s’aplicaran els nous coneixements a portar a terme un curtmetratge, on la interpretació, la comunicació i la implicació dels actors serà de vital importància perquè quedi un projecte de qualitat.

DATA

06/10/2017

PROFESSORS

Marc Plana

AUTORS

Maria Badia