Evined

Disseny web

Descripció

Plataforma dirigida a estudiants universitaris que té com a objectiu establir col·laboracions interdisciplinàries entre els treballs finals de grau, facilitant així l’autoconeixament i l’adquisició d’experiència pròpia.

El projecte Evined neix arrel d’un seguit de cànons antics característics de les universitats d’Espanya. Creiem que és necessària una evolució en certs aspectes i això passa a través d’una innovació de les dinàmiques de treball.

Evined és una plataforma que preten facilitar la interacció entre estudiants i buscar col·laboracions o sinèrgies entre aquests. L’objectiu d’aquestes col·laboracions és la potenciació dels treballs finals de grau, especialment aquells que requereixen de moltes disciplines diverses, per tal que esdevinguin projectes contrastats.

 

DATA

11/07/2016

PROFESSORS

Francesc Font

AUTORS

Marc de la Fuente, Julià Pujol, Pol Masvidal