FLAT DESIGN ANIMAT. PERSONATGES SECUNDARIS

Treball final de grau

Descripció

Recerca i investigació de les diferents classes de personatges secundaris que es poden trobar en món cinematogràfic i crear la seva representació gràfica i animada.

Aquest projecte es basa en la realització d’un estudi i recerca sobre l’animació en dos dimensions. Això inclou una recerca sobre els seus orígens i les seves bases per tal d’arribar a entendre l’animació d’avui en dia, els primers aparells que es van crear i que han esdevingut els precursors de l’animació, així com l’anàlisi de importància de la figura dels personatges secundaris que apareixen al món cinematogràfic i la forma amb la qual són representats i caracteritzats. Tanmateix, el treball comprendrà la conceptualització, creació i desenvolupament d’una sèrie d’animacions de curta durada realitzades amb un estil de disseny gràfic molt concret, amb l’objectiu de proposar una reflexió envers els films i els personatges secundaris. Per aquest motiu s’incorporarà una recerca en l’àmbit del disseny centrant-nos en l’estil gràfic conegut com a Flat Design, on s’analitzarà d’on va sorgir, quines han estat les seves aplicacions i quines característiques principals conté. La representació icònica de diverses obres cinematogràfiques transformades en il·lustracions iconogràfiques dels personatges secundaris d’aquestes, tenen com a objectiu principal la identificació i associació amb el film corresponent per part de l’espectador, ocasionant una reflexió sobre el rol de l’actor secundari.

DATA

19/01/2017

PROFESSORS

Jordi Márquez

AUTORS

Mireia Riera