Graphitectour

Treball final de grau

Descripció

Un viatge pel món a través del disseny gràfic que convida l’espectador a reflexionar entorn les diferències arquitectòniques que aquestes cases presenten i els valors i aspectes culturals i històrics que salvaguarden.

Sinopsis

El present projecte recull i engloba una col·lecció de representacions gràfiques d’algunes de les cases tradicionals més conegudes –i no tan conegudes– d’arreu del planeta. Un viatge pel món a través del disseny gràfic que convida l’espectador a reflexionar entorn les diferències arquitectòniques que aquestes cases presenten i els valors i aspectes culturals i històrics que salvaguarden. L’objectiu de l’obra rau en la voluntat de definir paràmetres de representació i renovar i sedimentar nous paradigmes dins l’imaginari visual que tot receptor ja té preestablert i construït. A través de l’estudi iconogràfic de cadascun dels exemples representats, pretén comunicar de manera compendiosa una única síntesi gràfica per cadascuna de les cases seleccionades.

 

DATA

02/10/2015

PROFESSORS

Isadora Guardia

AUTORS

Jaume Serradelarca