IMEGO - Videocurrículum

Transmèdia

Descripció

IMEGO és una empresa que té com a objectiu donar eines als seus clients perquè sigui més fàcil trobar feina. Per tant, el segment de mercat està dividit: per una banda trobem aquella persona jove que vol endinsar-se dins el món laboral i trobar la seva primera feina, i per una altra banda, aquella persona més madura que ha perdut la seva feina i ha de tornar a endinsar-se al món laboral.

Així doncs, la proposta de valor d’IMEGO és la realització de vídeo-currículums d’una manera única, creativa i innovadora. A més a més, l’empresa ofereix un servei de community management que es basa en el correcte ús de xarxes socials, un assessorament relacionat amb allò que s’ha de destacar de la persona i com es pot publicitar de manera professional.

DATA

18/07/2016

PROFESSORS

Francesc Font

AUTORS

Joel Torrecabota, Xènia Torres, Karla Ruiz, Cristina Ruiz, Laia Fornaguera