(in)conexo

Treball final de grau

Descripció

(in)conexo és un àlbum personal i íntim que pretén captar els reductes culturals de la infància, comprimits en contes, en forma d’il·lustracions: la imatge transfigurada i actualitzada del que en algun moment de la nostra vida ens va marcar profundament.

L’estudi principal d’aquest projecte es mourà entorn al camp de la il· lustració, plasmat amb la realització d’un àlbum de contes il·lustrats. Justament, per unir aquestes dues temàtiques – il·lustració i contes –, amb el treball que segueix s’intentarà fer una recerca sobre aquest món: descriure’l i veure el seu lloc dins de les arts aplicades; el seu marc con· ceptual i la seva posició a dia d’avui, passant pel món de l’il·lustrador i les escoles on es treballa; i, finalment, els materials, mitjans i les tècni· ques que s’utilitzen per a la seva realització. Per tal de concloure amb la reflexió sobre l’essència de la il·lustració, plasmada pràcticament dins del producte final: l’àlbum il·lustrat.

DATA

21/01/2017

PROFESSORS

Carlos Ruiz

AUTORS

Maria Roca