Jazztereo

Disseny gràfic

Descripció

Projecte realitzat dins l'assignatura Expressió gràfica en el workshop del professor/dissenyador Chang Sik Kim.

DATA

13/01/2017

PROFESSORS

Chang Sik

AUTORS

Yorley Viviana Camacho