La postproducció de so al cinema

Treball final de grau

Descripció

Creació d'un perfil professional com a dissenyador de so

La intenció d’aquest treball és la de fer una reflexió al voltant del món del disseny sonor, així com esbrinar els elements que es necessiten per formar part d’aquest a nivell professional. És conegut que per crear o innovar amb un llenguatge, és fonamental conèixer tots els altres o, si més no, aquell amb el que es vol experimentar. Per tant, resulta imprescindible fer un recorregut per tota la matèria que envolta el so al cinema, doncs és la única manera d’esbrinar si és possible crear una marca personal a través d’aquest i, a partir d’aquí, aconseguir consolidar-se com a dissenyador de so. És per aquest motiu, que després d’investigar l’origen i la situació actual del so cinematogràfic, es posaran en pràctica aquests coneixements, i d’altres de tècnics ja adquirits, a través de dues postproduccions sonores de dos projectes audiovisuals reals, amb l’objectiu d’obtenir un resultat que ajudi a crear-me una marca pròpia com a professional del so cinematogràfic.

DATA

19/01/2017

PROFESSORS

Marc Plana

AUTORS

Ferran Company