Les TIC en l'àmbit educatiu

Treball final de grau

Descripció

Les TIC en l'àmbit educatiu és una recerca sobre la influència de les noves tecnologies a les aules.

Sinopsis

La recerca d’aquest treball final de grau tracta de la influència de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu. L’ús de les noves tecnologies en les aules, el paper fonamental del docent, són alguns dels temes tractats. A partir de la recerca de temes com la psicologia, la motivació, el joc i les TIC, s’ha creat una aplicació educativa.

 

 

DATA

02/10/2015

PROFESSORS

Jordi Márquez

AUTORS

Eva Torrent