"NUBES DE AZÚCAR"

Treball final de grau

Descripció

La creació d’un personatge còmic és un projecte que estudia i posa en pràctica un procés creatiu per dissenyar un personatge còmic de ficció. El projecte avarca des de la documentació i l’escriptura de guió fins a la materialització d'un audiovisual.

Tot director o guionista de ficció s'ha trobat davant la tessitura d'idear un personatge per la seva història. La creació d'un personatge còmic ha estudiat diversos mecanismes que ajuden al guionista a l'hora d'enfrontar-se davant d'aquesta situació. Per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits, s'ha realitzat un guió i s'ha rodat un curtmetratge. També s'ha creat la imatge gràfica del projecte, igual que un cartell pel curtmetratge i una pàgina web enunciativa.

DATA

18/01/2017

PROFESSORS

Francesc Font

AUTORS

David Ruiz

PREMIS

Els projectes 'Nubes de azucar' i 'Animal Hero' guardonats als premis CPAC

Previ Següent